Documenten

Grootte: 4.417 KB

Digitaal beheer legionellapreventie

Goed legionella beheer kost veel tijd en geld, en is een moeilijk onderwerp. Althans, daar lijkt het vaak op. Zo moet op elke prioritaire locatie een actueel legionellabeheersplan liggen. Maar ook:

 • Beheersplannen van voor 2006 moeten worden vervangen.
 • Beheersplannen van voor 2011 moeten worden gecontroleerd en zo nodig worden herzien. 
 • Na elke installatiewijziging moet de risicoanalyse worden bijgewerkt.
Dit zorgt elke 4-6 jaar opnieuw voor kosten voor het laten uitvoeren van een nieuwe risico inventarisatie. En dat is nog maar het begin. Wanneer de risicoanalyse is opgesteld, volgt er beheer uit dat periodiek moet worden uitgevoerd. Denk aan wekelijkse spoelacties, maandelijks temperatuur meten, monstername (mét opvolging en afhandeling daarachter) en keerklepcontrole, evenals onderhoud aan boilers. Dit beheer varieert bovendien, waardoor het een uitdaging is om dit (evenals de risicoanalyse) up-to-date te houden.

Om in dit laatste te vereenvoudigen, kan gebruik gemaakt worden van ‘digitaal beheer’. Voordelen hiervan zijn: 

 • Geen papieren logboeken meer. 
 • Inzichtelijk waar verantwoordelijkheden liggen. 
 • Alarm instellen bij overschrijden van een waarde. 

Het Legionella Dossier 

Schreuder-Ruitenbeek heeft de beschikking over een web-portal voor het digitaal beheren van drinkwaterinstallaties. Deze is door vSmart ontwikkeld, in samenwerking met Schreuder-Ruitenbeek. In deze portal zijn alle locaties te zien die in beheer zijn.

Hieronder een voorbeeld van de startpagina die te zien is na inloggen (afbeelding 1). Hierop is een overzicht te zien van alle locaties, en de mogelijkheid een nieuwe locatie toe te voegen (afhankelijk van bevoegdheid). 

Als op één van de locaties wordt geklikt, kan naar het onderdeel “Risicoanalyse” worden genavigeerd. 


Afbeelding 1

Risicoanalyse

In het tabblad Risicoanalyse kan de volledige risico-inventarisatie worden uitgevoerd. In afbeelding 2 een voorbeeld van de risicoanalyse, hoofdstuk ‘Risicoanalyse’ . Te zien is het navigatiemenu welke zich aan de linkerzijde van het scherm bevind. Het navigatiemenu toont alle hoofdonderdelen van de risicoanalyse. Deze onderdelen komen overeen met de hoofdfuncties van een installatie zoals beschreven in de ISSO 55.1. 

De risicoanalyse is alleen in te voeren door de adviseur.


Afbeelding 2

In onderdeel 8 ‘Tappunten en toestellen’ is de tappunten inventarisatielijst opgenomen. Hierin kan per tappunt een beheersmaatregel worden toegekend. Zie afbeelding 3. In onderdeel 9 ‘Beheersmaatregelen’ is een overzicht te vinden van alle beheersmaatregelen. In onderdeel 10 ‘RABP afronden’ wordt vanuit de ingevoerde gegevens met één druk op de knop een risicoanalyse en beheersplan in Word gegenereerd.
Groot voordeel hiervan is dat na de risico-inventarisatie niet handmatig een rapportage in Word hoeft te worden samengesteld. Ook foto’s, temperatuuropnamen, tabellen e.d. worden automatisch opgenomen in de rapportage. 

Afbeelding 3

Beheersmaatregelen en bewaking

De beheerder of taakhouder van een locatie kan inloggen op de ‘Locatie Dashboard’. Hier zijn de uit te voeren beheerstaken te vinden. Hier kunnen de uitgevoerde beheersmaatregelen ingevoerd worden in een digitaal logboek. Het digitale logboek is een tool waarmee de uitvoering en opvolging van beheersmaatregelen op een uniforme manier automatisch verloopt. Dit bestaat uit meerdere onderdelen, de hoofdlijnen:
 • Door de mensen een unieke rol toe te kennen (1e en 2e taakhouders, locatieverantwoordelijken etc.), wordt er een heldere structuur aangebracht.
 • Taakhouders krijgen, wanneer ze een taak moeten uitvoeren, van te voren een e-mailbericht waarin staat wat ze moeten doen en hoe ze dat moeten doen.
 • Wanneer taken niet worden uitgevoerd, wordt de verantwoordelijke eerst zelf herinnerd, gevolgd door de 2e verantwoordelijke en de locatieverantwoordelijke; begrijpelijke herinneringen aan meerdere mensen zodat er geen taken vergeten worden.
 • Afwijkingen bij temperatuurmetingen komen bij uw adviseur, Schreuder-Ruitenbeek Installatiebeheer, terecht. Optioneel is de adviseur ook het vangnet voor wanneer niemand acteert op een uit te voeren taak.

De logboeken worden digitaal opgeslagen en zijn altijd in te zien, bijvoorbeeld in geval van een inspectie door het Waterleidingbedrijf of IL&T. Hiervoor zit op de Dashboard van de locatie een knop waarmee de logboeken als PDF document geprint kunnen worden.

De eindgebruikers kunnen bij het beheer gebruikmaken van een iPod met een draadloze temperatuuropnemer. Het wekelijks spoelen en maandelijks temperatuur meten gebeurd met deze iPod met T-opnemer. Op de iPod worden de beheerstaken automatisch gedownload. 
De iPod geeft aan welk tappunt gebeuren moet en wat de bedoeling is. Door de opnemer in de waterstraal te houden start de uit te voeren taak. 
De iPod geeft aan wanneer de taak klaar is, en zendt de gegevens door naar het digitale logboek. 
Het uitvoeren van de taak is vereenvoudigd tot: met een iPod naar het tappunt lopen, temperatuur meten, klaar! Ook het spoelen wordt op deze wijze uitgevoerd. Zie afbeelding 4.


Afbeelding 4

Bijkomend voordeel is dat de uitvoering geborgd is, simpelweg een vinkje zetten in een logboek zonder daadwerkelijk te spoelen is met de iPod niet mogelijk!

We hebben bij diverse pilot projecten vast kunnen stellen dat het meten met een IPod 30 tot 50 % tijdwinst oplevert, dat is gemiddeld:
Voor spoelen:
 • Kleine locatie (woonhuis, nu ½ uur)
  Tijdwinst 10 -tot– 15 minuten per week, is 8,6 tot 13 uur per jaar

 • Grotere locatie (geschakelde woning)
  Tijdwinst 20 tot 30 minuten per week, is 17 tot 26 uur per jaar

Voor Temperaturen meten:
 • Kleine locatie
  Tijdwinst 10 -tot– 15 minuten per maand, is 2 tot 3 uur per jaar

 • Grotere locatie
  Tijdwinst 20 tot 30 minuten per maand, is 4 tot 6 uur per jaar

Totale tijdwinst:
Voor een kleine locatie 10,6 tot 16 uur per jaar.
Voor een grotere locatie 21 tot 32 uur per jaar.

Beheer wordt eenvoudiger en uitvoeren ervan wordt niet als vervelend ervaren, sterker nog: taakhouders geven aan het beheer met de iPod leuk vinden om te doen ! 


Indien u een demonstratie wenst of wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor uw situatie kunt u onderstaand formulier invullen. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een afspraak om bij u op locatie de mogelijkheden te bespreken.

CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Schreuder-Ruitenbeek B.V.

Vanadiumweg 4a
3812 PZ Amersfoort
Postbus 263
3800 AG Amersfoort
Storingsnummer:
(033) - 461 44 99

KvK 31036388
BTW NL800304342B01