Legionella Preventie Advies

Schreuder-Ruitenbeek beschikt over specialisten op het gebied van legionella preventie advies.

De afdeling richt zich onder meer op:
 • Het uitvoeren van installatie-inspecties bij leidingwaterinstallaties;
 • Het maken van risico analyses;
 • Het opstellen van beheersplannen voor leidingwaterinstallaties;
 • Het maken van besmettingsanalyses en doen van brononderzoek;
 • Het uitvoeren van periodieke controles en monsternames;
 • Periodieke keerklepcontrole;
 • Het automatiseren van beheersmaatregelen;
 • Het geven van advies op het gebied van legionella-preventie;
 • Het uitvoeren van installatie-aanpassingen;
 • Het geven van instructies en voorlichting m.b.t. beheer veilig drinkwater;
 • (chemische) Desinfectie van drinkwaterinstallaties.
Per locatie geven wij een passend advies door een deskundige op het gebied van legionella preventie. Daarbij kunnen wij desgewenst maatregelen treffen. Preventie is absoluut noodzakelijk. Zeker in bepaalde gebouwen, waar bewoners of bezoekers een verhoogd risico lopen op een legionella besmetting. Denkt u hierbij aan zorginstellingen en scholen. Schreuder-Ruitenbeek is BRL6010 gecertificeerd. Wij zijn u graag van dienst en u kunt hiervoor contact opnemen met Wim Gijsbertsen, T. 033 - 461 03 44. U kunt hiervoor ook het formulier onderaan de pagina invullen en dan nemen wij contact met u op.

Waarom is een legionella besmetting zo gevaarlijk?

Legionellabacteriën komen van nature overal voor in oppervlaktewater. Het zijn ééncellige organismen met een grootte tussen 0,5 en 10 micrometer. Ook in ons drinkwater komen deze bacteriën voor, zij het in zeer kleine aantallen en onder de detectiegrens. Onder deze omstandigheden vormen ze geen gevaar voor de gezondheid.

 

Echter onder bepaalde omstandigheden kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen, met name in stilstaand water met een temperatuur tussen de 30°C en 45°C. Deze omstandigheden kunnen zich in onze waterleidingen ook voordoen. Op deze manier kunnen gevaarlijke concentraties bacteriën ontstaan die bij inademing een besmetting kunnen veroorzaken.

 

Inademing van de Legionellabacterie kan leiden tot infecties via de luchtwegen, de zogenaamde veteranenziekte oftewel Legionellose. Met name mensen met een verlaagde weerstand lopen risico op besmetting. Het risico op besmetting is met name groot bij douches en andere tappunten waar water verneveld of gesproeid wordt, dit zijn aerosolvormende tappunten. Ook koeltorens voor airconditioning en installaties voor luchtbevochtiging kunnen gevaar opleveren. Een zeer kleine hoeveelheid nevel (aerosolen) kan al een besmetting veroorzaken.

 

Om legionellose oftewel veteranenziekte te voorkomen heeft de overheid regels gesteld ten aanzien van leidingwaterinstallaties. Deze regels zijn vastgelegd in het Drinkwaterbesluit. Het betreft regels omtrent de aanleg van nieuwe installaties, uitbreiden van bestaande installaties, maar ook regels voor onderhoud en gebruik van bestaande installaties.

 

Zorginstellingen, ziekenhuizen, hotels, openbare zwemgelegenheden en dergelijke zijn wettelijk verplicht om een risicoanalyse van hun drinkwaterinstallatie te laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf, waarbij alle punten in de installatie waar risico bestaat op bacteriegroei in kaart worden gebracht. Ze zijn vervolgens ook wettelijk verplicht om deze punten te verbeteren, hetzij door technische aanpassingen, of door een beheersmaatregel. In logboeken worden diverse periodieke metingen bijgehouden. Op deze manier proberen we om het risico op besmetting uit te sluiten, of in ieder geval zeer klein te houden. Toch lopen ieder jaar nog een aantal mensen een besmetting op, dus waakzaamheid blijft geboden.

 

Via deze  link ziet u de leverancier vSmart, een klant en Schreuder-Ruitenbeek als installateur aan het woord over onze oplossing op het gebied van legionella preventie.
CAPTCHA Afbeelding
Vul de bovenstaande code hieronder in

Schreuder-Ruitenbeek B.V.

Vanadiumweg 4a
3812 PZ Amersfoort
Postbus 263
3800 AG Amersfoort
Storingsnummer:
(033) - 461 44 99

KvK 31036388
BTW NL800304342B01